چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)
99%

آیین دوستیابی
دیل کارنگی
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 1ساعت
 • قیمت: 120,000 2,000 تومان

96%

نابغه دیوانه
رندی گیج
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 2 ساعت
 • قیمت: 64,000 3,000 تومان

99%

مدل طرح کسب و کار
ویلیام سالمن
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 3 ساعت
 • قیمت: 120,000 2,000 تومان

99%

نوپای ناب
اریک رایز
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 3 ساعت
 • قیمت: 125,000 2,000 تومان

92%

رهبری
الکس فرگوسن
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 3 ساعت
 • قیمت: 250,000 20,000 تومان

100%

قطار سرعت بسوی کارآفرینی
دارن هاردی
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 3 ساعت
 • قیمت: 145,000 رایگان

99%

مسری(راهکارهای بازاریابی ویروسی)
جوانا برگر
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 3 ساعت
 • قیمت: 125,000 2,000 تومان

99%

بهترین سال زندگی
دارن هاردی
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 3 ساعت
 • قیمت: 180,000 2,000 تومان

100%

تئوری انتخاب
ویلیام گلاسر
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 7 ساعت
 • قیمت: 120,000 رایگان

99%

اثر مرکب
دارن هاردی
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 2 ساعت
 • قیمت: 125,000 2,000 تومان

99%

نیمه تاریک وجود
دبی فورد
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 3 ساعت
 • قیمت: 140,000 2,000 تومان

99%

از دولت عشق
کاترین پاندر
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 3:20:14
 • قیمت: 130,000 2,000 تومان

100%

4 اثر از فلورانس اسکاول شین
اسکاول شین
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 2:20:13
 • قیمت: 130,000 رایگان

99%

رموز فروش موفق
جفری گیتومر
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 3 ساعت
 • قیمت: 150,000 2,000 تومان
هفت گناه کبیره
دکتر انارکی
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 0
 • قیمت: رایگان
چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم
نیکلاس داروس
 • نوع محصول: صوت
 • زمان: 0
 • قیمت: 5,000 تومان