چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)
38%

فوت و فن تبلیغات در اینستاگرام
دکتر علی طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: هوش مالی
 • قیمت: 8,000 5,000 تومان

63%

تکنیک های کسب و کار
دکتر طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: هوش مالی
 • قیمت: 8,000 3,000 تومان

50%

لسیت مرداد ماه شرکت های برتر-سهام های که خریده شدند
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه شرکت های بورسی -یارانه بگیرها
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه شرکت هایی که 80 درصد سود خالص بورس
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه شرکت های بورسی -دوره بازگشت مناسب
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه شرکت های بورسی-تامین مالی از بورس
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه -شرکت های برتر در رشد فروش
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه-سرمایه گذارترین شرکت ها
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه شرکت های بورسی-بهینه ترین انتخاب میان مدت
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مرداد ماه -برترین شرکتها تقسیم سود در بورس
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه-برترین های شرکت بورسی در ارزان اداره شدن
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه-شرکتی های بورسی برترین ها در سرعت گردش سرمایه
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه -با خرید سهم زمین میخری لیست شرکت های بورسی
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه -سودآورترین شرکت ها
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

لیست مردادماه-شرکت های بورسی که از لحاظ دارایی بهره ور بودند
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 4,000 2,000 تومان

13%

در مردادما به سبدت چه نمره ای میدهی
طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 8,000 7,000 تومان

17%

فایل اکسل تحلیل بنیادی صنعت دارویی(مهرماه 1399)
دکتر طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 30,000 25,000 تومان

17%

فایل اکسل بنیادی پالایشی ها
دکتر طاهری
 • نوع محصول: مقاله
 • دسته بندی: بورس
 • قیمت: 30,000 25,000 تومان