چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)
18%

موفقیت کسب و کار با ده تکنیک هوش استراتژی(قسمت اول )
دکتر علی طاهری
 • نوع محصول: ویدیو
 • زمان: 1:23:24
 • قیمت: 120,000 99,000 تومان

100%

آشنایی با بورس
دکتر علی طاهری
 • نوع محصول: ویدیو
 • زمان: 2:23:24
 • قیمت: 500,000 رایگان

19%

موفقیت کسب و کار با ده تکنیک هوش استراتژی(قسمت دوم)
دکتر علی طاهری
 • نوع محصول: ویدیو
 • زمان: 1:23:24
 • قیمت: 120,000 98,000 تومان

17%

تحلیل تکنیکال مقدماتی
استاد مرضیه حقیقت
 • نوع محصول: ویدیو
 • زمان: 3 ساعت و 20 دقیقه
 • قیمت: 240,000 200,000 تومان

100%

آموزش macd
همتی
 • نوع محصول: ویدیو
 • زمان: 1
 • قیمت: 1,000 رایگان

98%

هوش بورسی(مقدماتی تکنیکال،مولفه های بنیادی،پایه ای بورس)
دکتر طاهری
 • نوع محصول: ویدیو
 • زمان: 2
 • قیمت: 200,000 4,000 تومان