معرفی و ثبت نام در دوره


40%

کارگاه هوش اقتصادی و مالی استراتژیک اقتصاد کلان 1400 (دوره اول)
دکتر علی طاهری
  • وضعیت فعلی دوره: اتمام دوره
  • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
  • شروع دوره: 24 تیرماه 1400
  • روز: پنج شنبه و جمعه
  • تعداد ساعت: 4 ساعت (18 الی 20)
  • قیمت: 150,000 90,000 تومان

نوع دوره: مجازی

سرفصل های دوره کارگاه آموزش هوش اقتصادی و مالی (دوره اول)

جلسه اول
تبیین مفهوم استراتژیک و شاخص های اثرگذار در اقتصاد
هوش استراتژیک

جلسه دوم
آشنایی با مفاهیم اولیه اثرگذار براقتصاد کشور
آشنایی با عوامل افزایش نرخ دلار
سیاست های پولی و مالی

جلسه سوم
تاثیر سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی بر دلار
بررسی بودجه
1400 تبیین استراتژیهای اثرگذار بر بازارهای مالی مسکن و خودرو
تبیین اقتصاد آمریکا

با توجه به ظرفیت محدود این دوره برای 5 نفر از کسانیکه قادر به پرداخت هزینه نباشند رایگان خواهد بود و بخشی از عواید دوره صرف امور خیریه نیز خواهدشد

این دوره برای کسانیکه دارای کسب و کار بوده و فعال درحوزه اقتصادی ،تحلیلگران ومعامله گران بازارهای مالی، مفید خواهد بود هرفردی که به دنبال افزایش توسعه اقتصادی فردی است باید اقتصاد کلان را دست تجزیه و تحلیل کند شما با تحلیل درست مفاهیم و شاخص های اقتصادی کلان به راحتی می تولنید تصمیمات درست و صحیح برای زندگی و کسب و کار خود خواهید داشت