ثبت نام در دوره ها
40%

هوش اقتصادی و مالی استراتژیک(اقتصاد کلان 1400)
دکتر علی طاهری
 • وضعیت فعلی دوره: اتمام دوره
 • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
 • شروع دوره: 24 تیرماه 1400
 • روز: پنج شنبه و جمعه
 • تعداد ساعت: 4 ساعت (18 الی 20)
 • قیمت: 150,000 90,000 تومان

37%

کارگاه هوش اقتصادی و مالی استراتژیک اقتصاد کلان 1400(دوره دوم)
دکتر علی طاهری
 • وضعیت فعلی دوره: در حال ثبت نام
 • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
 • شروع دوره: 14 مردادماه 1400
 • روز: پنج شنبه و جمعه
 • تعداد ساعت: 7 ساعت(18 الی 20)
 • قیمت: 150,000 95,000 تومان