ثبت نام در دوره ها
24%

کارگاه آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی (مجازی) ( تیر ماه 1399)
مرضیه حقیقت
 • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
 • تعداد ساعت: 24 ساعت (18 الی 21)
 • شروع دوره: 24 تیرماه 1399
 • روز: یکشنبه و سه شنبه
 • قیمت: 390,000 299,000 تومان

23%

هوش استراتژی
دکتر علی طاهری
 • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
 • تعداد ساعت: 9 ساعت (18 الی 21)
 • شروع دوره: 29 تیرماه1399
 • روز: دوشنبه ها
 • قیمت: 400,000 309,000 تومان
فیلترنویسی
طاهری-مهری
 • نحوه برگزاری: حضوری
 • تعداد ساعت: 12 ساعت (8-19 شب)
 • شروع دوره: 24 خرداد1398
 • روز: شنبه و یکشنبه
 • قیمت: 5,000 تومان