ثبت نام در دوره ها
40%

کارگاه هوش اقتصادی و مالی استراتژیک اقتصاد کلان 1400 (دوره اول)
دکتر علی طاهری
 • وضعیت فعلی دوره: اتمام دوره
 • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
 • شروع دوره: 24 تیرماه 1400
 • روز: پنج شنبه و جمعه
 • تعداد ساعت: 4 ساعت (18 الی 20)
 • قیمت: 150,000 90,000 تومان

37%

کارگاه هوش اقتصادی و مالی استراتژیک اقتصاد کلان 1400(دوره دوم)
دکتر علی طاهری
 • وضعیت فعلی دوره: اتمام دوره
 • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
 • شروع دوره: 14 مردادماه 1400
 • روز: پنج شنبه و جمعه
 • تعداد ساعت: 7 ساعت(18 الی 20)
 • قیمت: 150,000 95,000 تومان

17%

هوش اقتصادی و مالی به همراه آموزش فاندامنتال (دوره سوم)
دکتر علی طاهری (تحلیلگر ارشد بازارهای مالی)
 • وضعیت فعلی دوره: اتمام دوره
 • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
 • شروع دوره: 22 مهر 1400
 • روز: پنج شنبه و جمعه
 • تعداد ساعت: 4 ساعت ( 18 الی 20 )
 • قیمت: 300,000 250,000 تومان
هوش اقتصادی و مالی به همراه مطالب فاندامنتال (دوره چهارم)
دکتر علی طاهری
 • وضعیت فعلی دوره: اتمام دوره
 • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
 • شروع دوره: 10 دی ماه 1400
 • روز: روزهای جمعه
 • تعداد ساعت: 8 ساعت(ساعت 18 الی 20)
 • قیمت: 350,000 تومان