چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


69%

مدیریت استراتژیک (رشد و بقا در محیط های پیچیده )
دکتر علی طاهری-دکتر داود آقا محمدی
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 60,000 19,000 تومان

69%

متن