چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


99%

مدل طرح کسب و کار
ویلیام سالمن
  • نوع محصول: صوت
  • زمان: 3 ساعت
  • قیمت: 120,000 2,000 تومان

99%

متن