چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


48%

تفکر استراتژیک (از تئوری تا عمل )
دکتر علی طاهری-داود آقا محمدی
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 40,000 21,000 تومان

48%

متن