چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


100%

20 تغییر تکنولوژی تا سال 2050
ترجمه
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 50,000 رایگان

100%

متن