چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


100%

آنچه مال من است مال شماست
رچل باتزمن
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 6,000 رایگان

100%

منت