چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


100%

ابتکارات صرفه جویانه (چطور با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم)
ناوی رادجو
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 30,000 رایگان

100%