چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


کتابهای دکتر کیانی
دکتر کیانی
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: رایگان

دکتر کیانی ، دانش آموخته مقطع دکترا در رشته مدیریت راهبردی از دانشگاه علوم استراتژیک می باشد وی دارای 12 جلد کتاب در حوزه های مختلف علوم مدیریت می باشد ایشان عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد بوده و دارای رتبه استادیاری می باشد .رساله دکترای نامیرده در جشنواره رساله های برتر رتبه اول را به دست آورده که از این رساله 6 جلد استخراج شده که دو جلد آن بصورت نمونه بارگذاری شده و جهت دریافت اصل کتاب به دانشگاه علوم استراتژیک مراجعه گردد