چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


100%

ایده ها (اقتصاد جهان با چه تئوری اداره میشود)
نسیم بنایی
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 5,000 رایگان

100%