چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


80%

مذاکره به زبان آدمیزاد
مایکل سی
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 10,000 2,000 تومان

80%