چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


63%

تکنیک های کسب و کار
دکتر طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 8,000 3,000 تومان

63%