چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


100%

علیه توسعه(زیر پوست پیونگ یانگ چه می گذرد)
دنیل تودور
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 1,000 رایگان

100%