چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


80%

ثبات افیون کسب و کارها
روپرت مرسون
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 10,000 2,000 تومان

80%