چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


84%

از خوب به عالی
جیمز کالینز
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 12,000 2,000 تومان

84%