چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لسیت مرداد ماه شرکت های برتر-سهام های که خریده شدند
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

اگر سهم تان در این لیست هست یک امتیاز به خودتان بدهید ،اگر در 20 حوزه ای که بهترین ها انتخاب میشوند نتوانید از 30 امتیاز 10 امتیاز کسب کنید سهم پر ریسکی انتخاب کردید ، به تعریف سهم شناور مسلط باشید اگر ده درصد یک سهم شناور باشد یعنی 90 درصد سهم هنوز به مالکین اولیه تعلق دارد مهم این است که چند در صد سهام شناور در یک تا دو هفته به فروش می رسد این شیت بر این نکته تمرکز  دارد