چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه شرکت های بورسی -دوره بازگشت مناسب
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

اگر سهم شما در این لیست هست 6  امتیاز ، دو شیت به سبب اهمیت راهبردی 6 امتیاز دارد ، شرکتهاپی که دوران بازگشت  سرمایه تا ۲۰ سال باشند از این منظر کم ریسک ارزیابی میشوند .روش محاسبه دوران بازگشت سرمایه : ارزش بازار تقسیم بر سود خالص یکساله ، در صورتی  سود خالص یکساله اعلام شده باشد از آن استفاده میشود ولی اگر سود خالص میان دوره ای اعلام شده باشد مثلا شش ماهه ضرب دو 2 میشود و به این طریق سود خالص تعدیل شده یکساله بدست می آید