چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه -شرکت های برتر در رشد فروش
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

 یک امتیاز ، شرکتهائی که رشد فروش آنها نسبت به سال نود و شش  بیش از   70 درصد رشد ارزش دلار باشد شرکتهای رقابت پذیر با خارج تلقی میشوند شرکتهای این  لیست نسبت به اسفند 96 بیش از 70 درصد رشد ارزش دلار،  رشد فروش داشته اند