چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه-سرمایه گذارترین شرکت ها
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

یک  امتیاز : این شیت نشان می دهد شرکت چقدر دید بلند مدت دارد ، قسمت سبز رنگ نشان می دهد 90 درصد از سرمایه گذاری و سایر دارائی ها به این شرکتها تعلق دارد