چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه شرکت های بورسی-بهینه ترین انتخاب میان مدت
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

یک  امتیاز ؛ اینها مناسب ترین انتخاب های هفته از دید میان مدت بوده اند،  ستون " B"  شرکتهائی است که با لحاظ ارزش بازارو به ترتیب ستون ، به شدت مورد استقبال خریداران سهامند و بیش از 5 درصد ارزش بازار آنها معامله شده است