چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مرداد ماه -برترین شرکتها تقسیم سود در بورس
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

یک امتیاز :  شرکتهائ این شیت  80 درصد سود تقسیمی را پوشش می دهند