چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه-شرکت های بورسی که از لحاظ دارایی بهره ور بودند
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

برای آگاهی شما از وضعیت همه شرکتهای بورسی در این شیت اطلاعات کلیه شرکتها درج شده است، اگر در قسمت سبز رنگ هست یک امتیاز ، اگر نسبت سرمایه درگیر به فروش کمتر از 30 درصد باشد شرکت از نظر مدیریت نقدینگی کم ریسک ارزیابی میشود مشروط بر اینکه استراتژی معاملاتی " کالا محور" نباشد به این پارادوکس توجه شود