چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


13%

در مردادما به سبدت چه نمره ای میدهی
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 8,000 7,000 تومان

13%

در کیسه ابزار شما باید این 20 مولفه باشد اما چگونگی استفاده از آن به شما بستگی دارد ،  اسب زین کرده سوار می خواهد ، قسمت سبز رنگ شرکتهائی را شامل میشود که 80 درصد سود خالص بورس را ایجاد کرده اند اما به ستون E اگر توجه شود طی دو هفته گذشته فقط 30 درصد معاملات سهام را به خود تخصیص داده است و در شش ماهه فقط 27 درصد را. این نشان می دهد سهام سود آور مورد استقبال بازار نیست و این ریسک است  و این ریسک دیر یا زود تخلیه میشود شرکتهائی که در قسمت سبز رنگ نیستند فقط 20 درصد سود خالص بورس را ایجاد کرده اند اما در شش ماهه 73 درصد و در دو هفته گذشته 70 درصد معاملات سهام را بخود تخصیص داده اند  ولی تا رفتار بازار عوض نشود خرید از قسمت  سبز رنگ  سود کوتاه مدت  کمتر به همراه دارد  اگر از ستون سفید خرید می کنید در کوتاه مدت به سهم یک امتیاز بدهید؟؟؟؟؟ هر زمان که رفتار بازار تغییر کرد درجا باید شیوه خرید خود را تغییر دهید