چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


17%

فایل اکسل تحلیل بنیادی صنعت دارویی(مهرماه 1399)
دکتر طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 30,000 25,000 تومان

17%

21 مولفه برای تحلیل بنیادی صنعت دارویی مشخص شده شما با مراجعه به فایل اکسل سهام خودت رابببین در کجا قرار دارد و سپس اولویت سهم خودت را مشخص کن که در آینده آیا باید نگه داری شود یا خیر