چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


100%

آموزش فارکس
لنس
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 1,000 رایگان

100%

این کتاب توسط تریدر معروف آقای لنس نوشته شده که خوندن این کتاب میتونه خیلی بهت کمک کنه

دکتر علی طاهری